Dự án

Dự án chung cư Vimeco - căn số 1407, căn nhà đầu tiên hoàn thiện và cũng là căn nhà đầu tiên treo đèn chùm.